Leedu

Leedus on Eesti Meedial uudisteportaal 15min, mis sisu poolest keskendub kvaliteetsele ja maailma avardavale ajakirjandusele, mille tuumaks on uuriv toimetus. Lisaks on leitavad kõikvõimalike elualade uudised, mitmed neist fookusportaalide põhiselt.