AS Kroonpress

1990. aastal asutatud trükikoda Kroonpress on tänapäeval Baltikumi juhtiv trükikoda. Moodsad seadmed ning kompetentne personal, kellest paljudel on ettevõttes tööstaaži kakskümmend ja rohkem aastat, tagavad Kroonpressi toodete kvaliteedi, mis vastab kõige kõrgematele tänapäeva standarditele.

Ajalehtede trükikojast väljakasvanuna teatakse Kroonpressis sõnade “kiire” ja “peab” tõelist tähendust. Kroonpressi tehniline hooldepersonal oskab käsitseda ka kõige keerulisemaid masinaid. Turul hinnatakse kõrgelt Kroonpressi tarnekindlust.

  • Vaieldamatult kaasaegseim trükiettevõte Baltikumis
  • 27-aastase trükiajalooga piirkonna kogenuim trükikoda
  • Kompetentsus nii ajalehe-, ajakirja- kui ka poognatrükis
  • Lai skaala järeltöötluse jm võimalusi

Eksport moodustas 2016. aastal 58% trükikäibest ja 74% ajakirjakäibest. Kroonpress müüb oma toodangut üheksasse välisriiki, lisaks lähinaabritele ka näiteks Hollandisse, Inglismaale ja USA-sse.

ASi Kroonpress loodud Greenline Print teenuseplatvorm võimaldab vaadata, arvutada ja hinnata trükitoodete olelusringipõhist süsinikjalajälge, mille suurust kommunikeeritakse lõpptarbijale unikaalse süsinikumärgise kaudu Skandinaavia ja Baltikumi turgudel.