Väärtused

Eesti Meedia missioon

Loome parema ühiskonna

Eesti Meedia visioon

Eesti Meedia on Balti riikide suurim ja usaldusväärseim meediaorganisatsioon

Väärtused

Usaldusväärsus
Kirglikkus
Professionaalsus
Loovus
Vastutustundlikkus
Julgus